In 2020 gaat buurtbemiddeling van start in Bunschoten. Buurtbemiddeling helpt buren om samen op zoek te gaan naar een oplossing als er problemen zijn. Bij buurtbemiddeling zijn de gemeente Bunschoten, woningbouwcoöperaties, De Boei en de politie betrokken. Om dit initiatief tot een succes te maken, worden er buurtbemiddelaars gezocht. 

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling bemiddelt bij conflicten die spelen tussen buren en/of buurtgenoten. Getrainde vrijwilligers helpen buren of buurtgenoten om zelf hun problemen op te lossen. Zij luisteren naar het verhaal van beide partijen en helpen hen om samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. De coördinatie van buurtbemiddelaars ligt bij De Boei. 

Buurtbemiddelaars

Buurtbemiddelaars moeten beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden, die onbevooroordeeld naar anderen kunnen luisteren en in een conflict onpartijdig kunnen blijven. Bemiddelaars krijgen een uitgebreide training in het voeren van bemiddelingsgesprekken. 

Het gaat om boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk. Het kost gemiddeld enkele, zelf te plannen (avond)uren per maand. Daarnaast is er geregeld een bijeenkomst met collega-bemiddelaars om ervaringen uit te wisselen. Buurtbemiddelaars worden begeleid door de coördinatoren van het project. Mensen die hierin een uitdaging zien en een steentje willen bijdragen aan leefbaarheid in de gemeente Bunschoten, kunnen zich nu opgeven om buurtbemiddelaar te worden.

Taken

  • Het voeren van afzonderlijke intakegesprekken bij de buren thuis;
  • Het leiden van het gezamenlijk bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie;
  • Deelname aan intervisiebijeenkomsten (circa 4 keer per jaar).

Wat wordt er verwacht?

  • Flexibele inzet bij huisbezoeken en bemiddelingen;
  • Een onpartijdige, open en respectvolle houding;
  • Goed kunnen luisteren, samenvatten en doorvragen;
  • Geheimhouding van ingebrachte zaken;
  • Bereidheid om deel te nemen aan de basistraining buurtbemiddeling en de jaarlijkse verdiepingstraining.

Ga de uitdaging aan!

Heeft u interesse in deze boeiende en afwisselende functie? Neem dan contact op met de coördinatoren van buurtbemiddeling Bunschoten Rody Koelewijn of Joost Bakker via 033 – 299 2922 of rody@deboeibunschoten.nl