Beste ondernemer, 

Het coronavirus heeft een grote invloed op ons dagelijkse leven en ook op dat van u als ondernemer. Wij begrijpen dat het voor u een onzekere en zware tijd is. Daarom denken we als gemeente Bunschoten graag met u mee en willen wij onze steun naar u uitspreken en helpen waar mogelijk. In dit bericht zetten we de belangrijkste dingen voor u op een rij.

Maatregelen

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen om, naast onze gezondheid, ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. In deze brief heeft het kabinet de maatregelen aangekondigd aan de Tweede Kamer.

Steun vanuit gemeente

Als gemeente Bunschoten willen wij waar mogelijk onze ondernemers steunen in deze zware tijden met o.a. de volgende punten:

  • Ondernemers in betalingsproblemen kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de gemeentelijke belastingen via het belastingkantoor GBLT. 
  • De betalingstermijnen van facturen voor ondernemers worden verlengd om ondernemers met acute liquiditeitsproblemen te helpen. 
  • De facturen van bedrijven/organisaties worden sneller betaald dan de reguliere betalingstermijn, op voorwaarde dat de prestatie is geleverd. 
  • De gemeente blijft waar dat mogelijk is opdrachten verstrekken aan (lokale) bedrijven. 
  • Op onze website houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en belangrijke bronnen van informatie voor ondernemers. 

Website

Op de pagina www.bunschoten.nl/coronavirus hebben wij extra informatie geplaatst waarbij ingegaan wordt op o.a. de economische impact van het virus. Via deze pagina informeren we u over een aantal voorzorgsmaatregelen en acties die u kunt nemen. Ook zijn er instanties waar u terecht kunt voor hulp en financiële steun. De informatie op de website, waarbij wij de landelijk geadviseerde richtlijnen volgen, houden wij voortdurend zo actueel mogelijk.

GBLT

Voor zzp’ers en ondernemers die door de ontstane situatie in betalingsproblemen (dreigen te) komen, wordt een uitstelbeleid gehanteerd voor de gemeentelijke belastingen. Als dit bij u het geval is, kunt u een verzoek indienen om uitstel van betaling. Houd daarvoor de website van het belastingkantoor www.gblt.nl in de gaten. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie over deze regeling.

BBS

Een van de maatregelen van het kabinet is de tijdelijke ondersteuning voor zzp’ers die in de knel komen door het coronavirus. Bent u zzp’er en wilt u de tijdelijke ondersteuning aanvragen? Dan kunt u bij Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest (BBS) terecht. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb'ers en bedraagt maximaal € 1500,- netto per maand. Het aanvraagformulier kunt u vinden op hun website www.bbsuo.nl. Bij vragen kunt u tussen 8.30 en 12.30 uur bellen naar (035) 609 3411 of mailen naar info@bbsuo.nl.

Oproep

Wij vragen u deze open brief met andere ondernemers te delen en elkaar zoveel mogelijk te helpen om de gevolgen van deze crisis te beperken.

Wij wensen u veel sterkte, gezondheid en een goede voortzetting van uw onderneming toe.

Met vriendelijke groet,

Melis van de Groep
Burgemeester

Rick Beukers
Wethouder Economische Zaken