De gemeente Bunschoten stuurt namens het gemeentebestuur van Bunschoten, samenwerkende winkeliers en de bedrijvenkring Bunschoten-Spakenburg een brandbrief aan minister-president Mark Rutte. Met deze brief wil Bunschoten aandacht vragen voor de zware last die winkeliers en getroffen ondernemers nu moeten dragen.

De niet-essentiële sector wordt hard getroffen door de afgekondigde maatregelen en kan maar nauwelijks of niet het hoofd boven water houden. In de brief wordt aangegeven dat de Spakenburgse ondernemers, die bekend staan om hun doorzettingsvermogen, het harde werken en van aanpakken weten, aangegeven hebben het niet langer vol te houden. “Nog langer inkomsten missen kan nu tot faillissementen leiden. Dat is uiteraard voor deze ondernemers een zakelijk en persoonlijk drama. Maar dan zijn er ook bredere gevolgen voor de lokale economie van Bunschoten-Spakenburg te vrezen.”

Daarbij wordt er in de brief aangegeven dat de steun onvoldoende is of men hiervoor niet in aanmerking komt. En wanneer die ondernemers om zich heen kijken en bij de zogenoemde essentiële winkels wel de nodige activiteiten zien, neemt de machteloosheid en onbegrip voor deze maatregelen alleen maar toe. Bunschoten doet daarom een dringende oproep om voor de langere termijn een strategie te ontwikkelen, waarbij de niet-essentiële sector meer mogelijkheden krijgt om hun bedrijven op een verantwoorde manier draaiend te houden, zeker wanneer de coronapandemie blijft voortduren. Daarnaast is voor de korte termijn verlichting van maatregelen of verbetering van financiële steun voor deze sector letterlijk van levensbelang.

In de brief wordt een klemmend beroep gedaan om bij de afwegingen die de komende dagen gemaakt moeten worden en bij de maatregelen die genomen moeten worden, rekening te houden met de belangen van de ondernemers uit de niet-essentiële sector. En daarbij creatief te kijken wat mogelijk is en wat op een veilige manier kan. “Juist in Bunschoten-Spakenburg waar ondernemers als het ware de creativiteit in hun genen hebben zitten, zou dit bijzonder op prijs worden gesteld”, aldus burgemeester Van de Groep.