Samenstelling college

Home > Bestuur > Samenstelling college

Samenstelling college

Het college van B&W houdt zich bezig met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college neemt besluiten over voorstellen die vanuit de ambtelijke organisatie worden gedaan. Als het zwaardere onderwerpen betreft of het zijn onderwerpen waar grotere uitgaven mee gemoeid zijn, dan beslist de gemeenteraad. Deze voorstellen worden in de gemeentelijke organisatie voorbereid en het college besluit uiteindelijk om deze voorstellen aan de raad te doen. Ieder collegelid heeft zijn eigen portefeuille.

Een uitnodiging aan het college van burgemeester en wethouders sturen of een afspraak maken? Bel dan met 033 - 299 14 11.

Nevenfuncties
Bekijk hier de nevenfuncties van de collegeleden.

Melis van de Groep

van de Groep
contactgegevens en taken Melis van de Groep
FunctieBurgemeester
Taken

Portefeuille:

 • Algemeen Bestuur
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Regionale samenwerking

Twitter
@melisvandegroep


Meer informatie over burgemeester Van de Groep vindt u op deze pagina.

Bert Koops

Koops
contactgegevens en taken Bert Koops
FunctieWethouder
Taken

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Grondzaken
 • Bouwen en Wonen
 • Openbare Voorzieningen en gebouwen
 • Milieu, duurzaamheid en Afvalbeheer
 • Personeel & Organisatie
 • Project Omgevingswet
 • Project De Kronkels-Zuid
 • Project Laakzone
 • Project Zuyderzee & Kuststrook Oost
 • Project Rengerswetering
Politieke partijChristenUnie

Rick Beukers

Beukers
contactgegevens en taken Rick Beukers
FunctieWethouder
Taken

Portefeuille:

 • FinanciĆ«n
 • Economische Zaken
 • Bedrijventerreinen
 • Openbare ruimte, Water en Wegen
 • Mobiliteit (verkeer en vervoer)
 • Dienstverlening, Communicatie en informatiebeleid
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Ondernemerschap en Deregulering
Politieke partijVVD

Alice Kok-van de Geest

Kok-van de Geest
contactgegevens en taken Alice Kok-van de Geest
FunctieWethouder
Taken

Portefeuille:

 • Zorg & Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Werk & Inkomen
 • Jeugd & Onderwijs
 • Cultuur & Erfgoed
 • Sport
 • Recreatie & Toerisme
 • Subsidiebeleid
 • Project IHP
Politieke partijChristenUnie

Jan Jennekens

Jennekens
contactgegevens en taken Jan Jennekens
FunctieSecretaris directeur

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN