De rekenkamer

Home > Bestuur > De rekenkamer

De rekenkamer

Rekenkamercommissie

De gemeente Bunschoten is aangesloten bij de regionale Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. De Rekenkamercommissie is werkzaam voor de volgende gemeenten : Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde. De rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en vier externe leden en verder wordt de commissie ondersteund door twee ambtelijk secretaris/onderzoekers.

Taken rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gevoerde beleid van het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is. De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Zij ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak, maar kan zelfstandig (los van de gemeenteraad) besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. De gemeenteraad kan zelf ook onderwerp van onderzoek zijn.

Onderwerpen van onderzoek

Onderwerpen van onderzoek worden geselecteerd op basis van onder meer maatschappelijke relevantie en verwachte toegevoegde waarde. Maar ook de capaciteit van de rekenkamercommissie speelt bij de selectie een rol. Het onderzoek is in ieder geval gericht op structurele leereffecten. De rekenkamercommissie inventariseert onderzoeksonderwerpen via de gemeenteraad, maar ook burgers kunnen onderwerpen indienen.

Meer informatie vindt u op de website van de rekenkamercommissie: www.rkvalleienveluwerand.nl

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN