Door de klimaatverandering worden er steeds meer en heftigere regenbuien verwacht. Al het regenwater dat valt, moet ergens heen. Bij het opnieuw inrichten van het kruispunt Bikkersweg-Oosterstraat-Prinses Irenestraat is daarom rekening gehouden met het afvoeren van regenwater. 

Deze regenwaterafvoer is namelijk niet meer aangesloten op de riolering, maar op de naastgelegen watergang. Dit is gedaan door het gebruik van een zogenaamde uitstroomvoorziening, zoals op de foto te zien is. Op deze manier wordt het riool minder belast en is er minder kans op wateroverlast bij heftige regenval. 

Zelf aan de slag

U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan het minder belasten van het riool. Heeft u de regenwaterpijp bijvoorbeeld al afgekoppeld? U kunt vervolgens (een deel van) het regenwater in een regenton, de tuin of in infiltratiekratten onder de grond opvangen. Met een regenton kunt u het water opslaan en later gebruiken voor de planten in de tuin. U kunt het regenwater ook naar de ondergrond van de tuin laten lopen. Zo helpt u planten en diertjes die in de bodem leven en draagt u bij aan voldoende grondwater. Dit grondwater wordt namelijk gebruikt voor onder andere drinkwater en landbouwwater.

Hulp nodig?

De klimaatadaptatiecoach van de gemeente Bunschoten geeft u graag gratis advies over hoe u uw regenwaterpijp kunt afkoppelen en hoe u uw woning en tuin bestendig kan maken tegen hitte, droogte, hevige regenval en wateroverlast. Dit extreme weer kunnen we door klimaatverandering steeds meer verwachten. Kijk voor meer informatie op www.bunschoten.nl/klimaatadaptatiecoaches.