Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt nog open tot 1 april

  (23-02-2017)

  Werkgevers en onderwijsinstellingen hebben nog drie weken de tijd om initiatieven aan te dragen voor een bijdrage uit het Toekomstfonds. Tot 1 april kunnen werkgevers en het onderwijs samenwerkingsprojecten indienen die de overgang van school naar werk bevorderen.

 • Belastingaanslag voor 2017

  (22-02-2017)

  Deze week valt het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelastingen bij u op de mat. U ontvangt dit aanslagbiljet van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT).

 • De nieuwe gemeentegids valt deze week bij u op de mat

  (22-02-2017)

  Deze week wordt de gemeentegids Bunschoten voor 2017 bij u thuis bezorgd. In deze gids is de meest praktische informatie over de gemeente gebundeld. Daarnaast vindt u een zo compleet mogelijk overzicht van alle verenigingen, stichtingen en instellingen die onze gemeente rijk is.

 • Veerpont Eemdijk-Eemnes weer in de vaart vanaf 1 maart

  (22-02-2017)

  Vanaf woensdag 1 maart gaat de veerpont weer in de vaart. Bekijk de vaartijden op deze pagina.

 • Nieuw burgerlid Woonruimtecommissie

  (22-02-2017)

  Het college heeft besloten Wim Muijs met ingang van 1 maart 2017 te benoemen tot burgerlid van de Woonruimtecommissie. De wijziging is conform het rooster van aftreden.

 • VVV/Dynamisch Spakenburg krijgt vergunning Spakenburgse Dagen 2017

  (21-02-2017)

  De gemeente Bunschoten heeft twee vergunningaanvragen ontvangen voor het organiseren van de Spakenburgse Dagen 2017. Om beide aanvragen te beoordelen en te vergelijken zijn toetsingscriteria opgesteld. Op basis daarvan heeft burgemeester Van de Groep besloten dat de stichting Dynamisch Spakenburg de Spakenburgse Dagen 2017 mag organiseren. De VVV maakt onderdeel uit van deze stichting. De vergunningaanvraag van de Stichting Spakenburgse Evenementen is afgewezen.

 • Project A27/A1 Utrecht-Noord knooppunt Eemnes start met voorbereidende werkzaamheden

  (20-02-2017)

  Rijkswaterstaat start vanaf 20 februari met de voorbereiding van de verbreding langs de A27 tussen Utrecht–Noord en knooppunt Eemnes en de A1 tussen knooppunt Eemnes en de afslag Bunschoten-Spakenburg.

 • Burgemeester Van de Groep onthult WhatsApp buurtpreventiebord Torenvalk

  (17-02-2017)

  Vrijdagmiddag 17 februari 2017 heeft burgemeester Van de Groep in het bijzijn van onder andere buurtbewoners en de boa's een WhatsApp buurtpreventiebord onthuld van Buurtpreventie Torenvalk West – Securitygroep (BTW Security). Het bord staat aan de rand van het speeltuintje aan de Torenvalk en is het eerste bord in de gemeente Bunschoten.

 • Kruising Westdijk/ Havenstraat/ Oude Schans opgehoogd

  (16-02-2017)

  De dijkverbetering in Spakenburg strekt iets verder dan alleen de bouw van de verzonken waterkering. Ook aan een klein stukje van het begin van de Westdijk (kruising Havenstraat/Oude Schans) wordt de komende weken gewerkt.

 • Aftrap campagne IkPas op Oostwende College

  (15-02-2017)

  Woensdagochtend 15 februari 2017 is op het Oostwende College de aftrap gegeven van IkPas. IkPas is een campagne om gedurende een periode van 30 dagen geen alcohol te drinken. Deze positieve uitdaging start op 1 maart 2017. De campagne richt zich met name op ouders van kinderen tot 18 jaar. Door het meedoen aan IkPas kunnen ouders het goede voorbeeld geven aan hun kinderen en op deze manier het gesprek aangaan over niet-drinken tot 18 jaar.

 • Verzamelcontainer gft voor hoogbouw geplaatst

  (15-02-2017)

  In de raadsvergadering van 15 december 2016 is besloten dat er een bovengrondse verzamelcontainer komt waar bewoners van hoogbouw gratis hun groente-, fruit- en tuinafval in kwijt kunnen. Inmiddels is deze verzamelcontainer geplaatst aan de Oostsingel, naast de container voor luiers en incontinentiemateriaal.

 • De stortpas 2017 valt deze week op de mat

  (15-02-2017)

  Deze week (week 7) ontvangt u de stortpas voor 2017. Met deze stortpas kunt u uw grof huishoudelijk afval brengen naar het aanbiedstation aan de Groeneweg. Het reguliere restafval kunt u in de ondergrondse restafvalcontainer deponeren. Hier betaalt u €1,55 per storting.

 • Inspreken bij een raadscommissie

  (08-02-2017)

  Zodra een plan in een raadscommissie wordt besproken, kunt u ook uw mening laten horen. Dit kan door in te spreken tijdens een commissievergadering. Naast inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, kunt u ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Deze onderwerpen moeten echter wel raakvlakken hebben met de betreffende commissie.

 • Milieuklachten? Bel de RUD

  (08-02-2017)

  Wie overlast heeft van een bedrijf, kan dit melden bij de milieuklachtentelefoon van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Lawaai, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om te bellen.

 • Snel Herstel pakt meldingen bewonersgroep Bunschoten-Stad op

  (08-02-2017)

  In het nieuwsbericht van vorige week heeft u kunnen lezen dat de bewonersgroep Bunschoten-Stad een wensenlijst heeft opgesteld. Deze lijst is opgesteld naar aanleiding van de bijeenkomsten van de bewonersgroep en de uitslag van de enquête/stellingen die aan de bewoners zijn voorgelegd tijdens de bewonersavond afgelopen 1 november. Bij de reacties op de stellingen zijn ook een aantal meldingen gemaakt die voor Snel Herstel bedoeld zijn. Deze meldingen zijn inmiddels opgepakt en een aantal zaken zijn al uitgevoerd.

Archief